Thursday, August 13, 2020
image image image image
Zamek w Dobczycach Zamek w Dobczycach. fot. Stanisław Malara. Poczytaj więcej o Zamku! Zanim wejdziesz do wnętrz zamkowych warto zatrzymać się na chwilę na dolnym dziedzińcu, aby spojrzeć na taflę jeziora dobczyckiego, w której przegląda się cały zamek. Krajobraz zamykają wzniesienia Beskidu Makowskiego - urocze miejsce na wykonanie pamiątkowego zdjęcia. Czy wiesz, że ... ?  Read the Full Story
Most na Rabie Drewniany most na rzece Rabie - Dobczyce (wybudowany w 1896 r. - zdjęcie pochodzi z lat 1920-1930 r.) Fotografia pochodzi ze zbiorów Leszka Kawalca, a zdjęcie wykonał Leon Szczygol. Most z figurami Matki Boskiej i św. Jana Nepomucena. "Sakralne rzeźby niegdyś stały przy moście nad Rabą. Podczas II Wojny Światowej zostały strącone do rzeki przez hitlerowców. Figury wydobyto z wody i ukryto. W 1970 r. zostały przewiezione i ustawione u szczytu schodów przez działaczy PTTK." - poczytaj... Read the Full Story
Obecny wygląd mostu A tak wygląda obecnie most na rzece Rabie - zdjęcie (obok i panorama) z dachu szkoły w 2008 roku wykonał Stanisław Malara. Read the Full Story
Promocja albumu! Dnia 17 stycznia 2010 roku o godzinie 16-tej w Zespole Szkół w Dobczycach odbyła się promocja albumu pt: Dobczyce i mieszkańcy miasta na dawnej pocztówce i fotografii, którego pomysłodawcami i autorami są Bożena i Adam Rutowie. Jednym z prowadzących był m.in. Pan Leszek Mazan, (od kilku lata mieszkaniec Kornatki). Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. Proboszcz Parafii w Dobczycach ks. Michał Mikołajczyk, ks. Andrzej Mojżeszko, Pan Marek Sosenko, recenzent Jan Krukowski i wielu innych. Bardzo licznie przybyli także mieszkańcy Dobczyc. Album został wydany przez "Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych" (z okazji zbliżającego się Jubileuszu 700-lecia Dobczyc). Kilka fotografii można obejrzeć w galerii.  Na stronie "Dobczyce przeszłość - teraźniejszość" zamieszczone są fotografie m.in. ze zbiorów: Państwa Podsadeckich, Jerzego Urbańczyka, Leona Szczygola - (ze zbiorów Leszka Kawalca), Wystawa zdjęć na Zamku w Dobczycach - Państwa Rutów,
Leszka Kawalca, oraz moich. W albumie można także zobaczyć Dobczyce w ujęciu Jerzego Urbańczyka - dawniej i obecnie. (zdjęcia porównujące dawne i obecne miejsca na terenie Dobczyc). Osoby będące w posiadaniu starych pocztówek i fotografii mogą je zamieszczać na stronie "Dobczyce przeszłość - teraźniejszość" w dziale "Galerie użytkownika" - trzeba wcześniej się zalogować/zarejestrować. Opis jak założyć własną galerię.
Read the Full Story

Życiorysy dobczyckich nauczycieli

Print Email

W latach trzydziestych ub. wieku studiuje filologię klasyczną na Uniwersytecie Jagiellońskim. W roku szkolnym 1935/36, jako student trzeciego roku filologii klasycznej, zaangażował się w prywatnym gimnazjum, założonym przez Rudolfa Bugielskiego w Dobczycach. Trzy razy w tygodniu dojeżdża z Krakowa by uczyć w gimnazjum języka łacińskiego i historii. We wrześniu 1939 r były już w dobczyckim gimnazjum 4 klasy ale nauka nie rozpoczęła się. 1 września wybuchła II wojna światowa i w pierwszym dniu wojny Dobczyce zostały zbombardowane. Po wojennej tułaczce, do Dobczyc przyjeżdża przed świętami Bożego Narodzenia, gdzie spotyka się ze swoimi uczniami. Uczniowie namawiają go do wznowienia nauczania w gimnazjum. Jan Brągiel ma wątpliwości bo niemieckie władze okupacyjne zamknęły szkoły średnie i wyższe, a nie przestrzeganie zakazu nauczania groziło wszystkim uczestnikom procesu nauczania co najmniej obozem koncentracyjnym. Decyzja zapada - ustalono, że jednak nauka rozpocznie się 3 stycznia 1940 r. i tak się stało ale wcześniej Jan Brągiel dobrał sobie grono oddanych sprawie nauczycieli. Byli to: Czesława Deńkowa, mgr Stanisław Szybowski, ks. Jan Grzywna, mgr Bogusława Iskierska, mgr Tadeusz Ślusarz i inż. Leszek Wątocki. Nauka odbywała się w domu Teresy i Walentego Stochów na Marwinie ale także w domu p. Deńkowej na pl. Zgody i w kilku innych miejscach. W okresie działania gimnazjum przeprowadzono cztery matury gimnazjalne tzw. "małe" i dwie licealne. Po wojnie, w latach pięćdziesiątych, będąc w sile wieku, Jan Brągiel przeniósł się na stałe do Krakowa gdzie podejmuje studia na Akademii Górniczo Hutniczej, studiuje geodezję i uzyskuje tytuł inżyniera. Jan Brągiel zmarł 16 czerwca 1981 r. w Kornatce i został pochowany na cmentarzu parafialnym w Dobczycach. Przyczyna zgonu: zawał serca.

Walenty Lichoniewicz

Walenty Lichoniewicz urodził się 2 lutego 1868 r. w Dobczycach. Był synem Wojciecha Lichonia i Magdaleny z domu Stoch oraz praprawnukiem Mateusza Lichoniewicza. Wspominam o tym bo do pierwotnego brzmienia tego nazwiska powrócił w 1910 roku wraz z krewniakiem Tomaszem. Notatka na ten temat znajduje się w księgach metrykalnych przy jego nazwisku, jego żony i córek. W starych dokumentach szkolnych sprzed 1910 roku figuruje jeszcze jako Walenty Lichoń. W latach 1885 do 1887 był w Seminarium Nauczycielskim w Krakowie. Po ukończeniu Seminarium podjął pracę w szkole dobczyckiej, najpierw jako nauczyciel, a w latach późniejszych zostaje kierownikiem szkoły. Z przekazów rodzinnych wynika, że był gorącym patriotą angażującym się w działalność niepodległościową. W roku 1897 ożenił się z Bronisławą Słomczyńską, nauczycielką dobczycką. Mieli trzy córki: Zofię, Marię i Bronisławę. W 1901 roku postawili, nieistniejący już dom, na Zarabiu, na Krzyżowej. Walenty Lichoniewicz zmarł 1 marca 1935 r i jest pochowany w Dobczycach na cmentarzu komunalnym na Jeleńcu. 

Maria Lichoniewicz Żyłowa

Maria Lichoniewicz Żyłowa córka Bronisławy i Walentego urodziła się 28. XI. 1899 r. w Dobczycach. Szkołę podstawową ukończyła w Dobczycach, a później gimnazjum im. Królowej Jadwigi w Krakowie. Mieszkała wtedy wraz ze starszą siostrą Zofią w internacie ss. Urszulanek przy ul. Starowiślnej. Świadectwo dojrzałości uzyskała w 1918 r. po czym podjęła studia na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. W okresie wojny bolszewickiej w 1920 r. ukończyła kurs pielęgniarski i jako pielęgniarka pracowała w Szpitalu Wojskowym nr 2. Przed uzyskaniem absolutorium na Uniwersytecie Jagiellońskim, w roku szkolnym 1922/23 uczyła języka francuskiego, fizyki, chemii i pisania na maszynie w Szkole Handlowej w Proszowicach. 5 lipca 1923 r. wychodzi za Władysława Żyłę. Ślub odbył się w Dobczycach, a udzielił go proboszcz ks. Władysław Włodyga. Po ślubie zamieszkali w Krakowie, a później przenieśli się do Mikołowa gdzie jej mąż był nauczycielem w gimnazjum. W 1929 r. ciężka choroba męża zmusiła ich do wyjazdu z Mikołowa. Zamieszkali w rodzinnym domu w Dobczycach na Zarabiu, a Maria Żyłowa podjęła pracę nauczycielki w dobczyckiej szkole. 1.X.1930 r. Maria Żyłowa otrzymuje przeniesienie do szkoły nr 43 im. Wincentego Pola w Krakowie, a jej mąż zostaje zatrudniony w Kuratorium. Maria Żyłowa jeszcze raz zmienia pracę - przenosi się do szkoły nr 32 przy ul. Królowej Jadwigi. 8 lutego 1934 r. umiera po ciężkiej chorobie Władysław Żyła, a Maria Żyłowa wkrótce zapada na chorobę nowotworową i 11 czerwca 1940 r. umiera w Dobczycach. Została pochowana na cmentarzu komunalnym na Jeleńcu.

Ksiądz Wojciech Górny

Ksiądz Wojciech Górny urodził się w 1880 r. w Ślemieniu. Tam rozpoczęła się jego edukacja i tam zapadła decyzja o jego dalszym życiu. Został księdzem ale był też gorącym patriotą i społecznikiem świadomym znaczenia kształtowania charakteru młodych pokoleń. Jako katecheta - nauczyciel realizował pozytywistyczne ideały pracy organicznej ale w swej działalności nie ograniczał do pracy w szkole. Wkótce po przybyciu do Dobczyc, a stało się to w roku 1906, reaktywował czytelnię miejską, przy której działały kluby młodzieżowe, chór i teatr amatorski. Był także inicjatorem reaktywowania w Dobczycach Kółka Rolniczego i założycielem Spółdzielni Mleczarskiej. Ksiądz Wojciech Górny należał do grupy ludzi, którzy założyli w Dobczycach Spółkę Oszczędności i Pożyczek przekształconej później w Kasę Stefczyka. Ksiądz Wojciech Górny zmarł 17 czerwca 1934 r. w wieku zaledwie 54 lat i został pochowany w Dobczycach na cmentarzu parafialnym na Stróżnicy.

Bronisława Lichoniewiczowa

Bronisława Lichoniewiczowa z d. Słomczyńska, córka Jana i Agnieszki urodziła się 16. VIII. 1865 r w Krakowie. Jej dzieciństwo upłynęło w zamożnej rodzinie krakowskiej. Rodzice zadbali aby ich siedmioro dzieci otrzymało jak najlepsze przygotowanie do samodzielnego życia i to tak od strony zawodowej jak i religijnej. Ukończyła Seminarium Nauczycielskie, opanowała język niemiecki i francuski, a także grę na fortepianie. Usposobienie miała pogodne, na większości zachowanych zdjęć jest roześmiana. Miała bardzo ładne kaligraficzne pismo oraz dużą łatwość rymowania. Pisała różne okolicznościowe, żartobliwe wierszyki i laurki imieninowe.  Działalność nauczycielską rozpoczęła w rezydencji baronostwa Konopków w Głogoczowie jako nauczycielka domowa ale w 1894 r jest już nauczycielką w szkole dobczyckiej gdzie poznaje swego przyszłego męża Walentego Lichonia, również nauczyciela. Pobrali się 29 maja 1897 r. W 1910 r wraz z mężem i córkami wracają do pierwotnego brzmienia nazwiska: Lichoniewicz. Bronisława i Walenty Lichoniewiczowie - mieli 3 córki, z których dwie, Maria i Bronisława także zostały nauczycielkami. Zmarła 10. XII. 1941 r. i jest pochowana w Dobczycach na cmentarzu komunalnym na Jeleńcu.

Wersja tekstu z roku 2008-10-10, natomiast zdjęcia pochodzą ze zbiorów Jerzego Urbańczyka z lat '40 XX wieku.

Boczne Menu

Who's Online

We have 174 guests and no members online

Kontakt

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

tel. 608 497 659

adres: Stanisław Malara, 32-410 Dobczyce, os. Jagiellońskie 13/2